mar
17
2016

Szkolenie internetowe - Edukacyjne gospodarstwa rolne

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Edukacyjne gospodarstwa rolne – profil edukacja ekologiczna i konsumencka” w terminie od 18.04 – 13.05.2016 r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

 

Celem szkolenia jest upowszechnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu świadomości ekologicznej i konsumenckiej do wykorzystania w działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych. Szkolenie odnosi się do jednego z celów edukacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych – świadomość ekologiczna i konsumencka.

 

 

Szkolenie skierowane jest do członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz doradców zaangażowanych w rozwój idei edukacji na obszarach wiejskich, w szczególności – koordynatorów Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

 

Szkolenie składa się z pięciu modułów szkoleniowych:

Moduł I: Pokarmowe składniki odżywcze i ich rola;

Moduł II: Planowanie żywienia rodziny i turystów;

Moduł III: Produkty lokalne w programach zagród edukacyjnych;

Moduł IV: Ochrona środowiska i ekologia w programach zagród edukacyjnych;

Moduł V: Odnawialne źródła energii i recykling odpadów


Szkolenie kończy się testem sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy. Pozytywny wynik testu warunkuje otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie nie wymaga od uczestnika szczególnych kompetencji informatycznych: uczestnik musi jedynie posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się Internetem, pocztą elektroniczną i komputerem osobistym. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Warunkiem uzyskania pełnej funkcjonalności szkolenia jest posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej (jak np. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox..).

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa do dnia 30.03.2016 r. pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1,
31-063 Kraków
lub faxem pod numer 12 424 – 05 – 05 lub e-mailem (skan) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Informacje w sprawie rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 06, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Osoba ds. technicznych:

Łukasz Obrzut, Administrator Systemu Teleinformatycznego,
tel. 12 424 05 18, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Krzysztof Kucia
Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Opieka merytoryczna:
Klaudia Kieljan
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Do pobrania:

Karta uczestnictwa_zagrody edukacyjne

Karta uczestnictwa_doradcy