Edukacyjne gospodarstwa rolne – profil produkcja zwierzęca - kurs internetowy

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje kurs internetowy pn. „Edukacyjne gospodarstwa rolne – profil produkcja zwierzęca” w terminie od 10.08 – 21.08.2015 r. w oparciu o platformę e-learningową na stronie www.e-farmland.eu oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

 

Kurs jest skierowany do członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, zaangażowanych w rozwój idei edukacji na obszarach wiejskich.

 

Celem kursu jest aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zagadnień funkcjonowania zagród edukacyjnych w Polsce oraz przepisów prawnych związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych. Celem kursu jest również upowszechnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hodowli zwierząt gospodarskich oraz przetwórstwa mleka do wykorzystania w działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych.
W ramach kursu udostępnione zostaną materiały szkoleniowe powstałe w wyniku realizacji projektu FARMLAND „Wykorzystanie gospodarstwa rolnego w rozwoju wiejskiego modelu nauczania i dydaktyce przyrodniczej” wdrażanego w ramach Programu UE „Uczenie się przez całe życie” Program Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji.

 

Kurs składa się z trzech modułów szkoleniowych, z których każdy zakończony jest testem sprawdzającym. Pozytywny wynik wszystkich testów warunkuje otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu. Kurs nie wymaga od uczestnika szczególnych kompetencji informatycznych: uczestnik musi jedynie posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się Internetem, pocztą elektroniczną i komputerem osobistym. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Warunkiem uzyskania pełnej funkcjonalności kursu jest posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej (jak np. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox).

 

Doradcy zainteresowani uczestnictwem w kursie przesyłają pocztą tradycyjną, fax-em lub e-mailem (skan) potwierdzoną przez pracodawcę Kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz podpisaną przez siebie Informację o uczestniku formy edukacyjnej pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków lub faxem pod numer 12 424 – 05 – 05 lub e-mailem (skan) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych zainteresowani uczestnictwem w kursie dokonują zgłoszenia poprzez formularz on-line - [tutaj]

 

Zgłoszenia udziału w kursie prosimy przesłać do dnia 24.07.2015 r.


Osoby zakwalifikowane na kurs otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu.

 

O uczestnictwie w kursie decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

 

Udział w kursie jest bezpłatny.

 

Informacje w sprawie rekrutacji:
Sylwia Filas
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 54, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:
Klaudia Kieljan

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 13 (57), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Osoba ds. technicznych:

Krzysztof Kucia

Zespół Promocji i Wydawnictw

tel. 12 424 05 02, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Pobierz:

Karta zgłoszenia

Informacja o uczestniku

Harmonogram

 

 

 

Leonardo da Vinci Transfer of Innovation: FARMLAND – Farm Activities for Rural Model Learning And Nature Didactics

Project Number 2013-1-PL1-LEO05-37562